Our clients are at the centre of what we do

Wide Service Provider

Great Security Jobs

ЗА НАС"ПОЛ СОТ" ЕООД


е национална фирма за охрана и сигурност.Принципи в нашата охранителна дейност са отговорността, корекността и дисциплината. Постигането на високото качество на нашите услуги към възложитела се обусловя от професионалната квалификация подбор и реподбор на служителите. Дългогодишния системен подход към охранителната дейност и придобития опит ни дават увереност, че сме в състояние да вземем правилното решение във всяка ситуация.

"ПОЛ СОТ" ЕООД охранява: държавни,областни,общински и частни обекти и лица с физическа,техническа и смесен тип охрана.

"ПОЛ СОТ" ЕООД е фирма регистрирана по търговския закон с решениена софийски градски съд с идентификация ЕИК 202756660.

Придобития лиценз за извършване на частна охранителна дейност №2603 е издаден Главна Дирекция"Национална Полиция" на МВР въз основа на ЗЧОД на Република България.