ПОЛ СОТ ЕООД е национална фирма за охрана и сигурност. Принципи в нашата охранителна дейност са отговорността, корекността и дисциплината. Постигането на високото качество на нашите услуги към възложителите се обусловя от професионалната квалификация, подбор и реподбор на служителите. Дългогодишния системен подход към охранителната дейност и придобития опит ни дават увереност, че сме в състояние да вземем правилното решение във всяка ситуация.

„ПОЛ СОТ“ ЕООД охранява: държавни,областни,общински и частни обекти и лица с физическа,техническа и смесен тип охрана.

„ПОЛ СОТ“ ЕООД е фирма регистрирана по търговския закон с решение на софийски градски съд с идентификация ЕИК 202756660.

Придобития лиценз за извършване на частна охранителна дейност №2603 е издаден от Главна Дирекция „Национална Полиция“ на МВР въз основа на ЗЧОД на Република България.