Кадровия подбор в „ПОЛ СОТ ЕООД се осъщестява съгласно изискванията на „Национална Полиция“ на МВР регламентирани в Закона за частна охранителна дейност като се осигурява обучение в учебния център за професионална квалификация на охранителите.

Като сътрудници по охрана са лица високо квалифицирани охранители, успешно издържали курсове за обучение и периодично преминаващи бойна, тактическа и огнева подготовка.

„ПОЛ СОТ“ ЕООД притежава удостоверение от комисията за защита на лични данни. Това дава възможност да се изискват лични документи на посетители в охранявания обект и да се вписват в специален регистър.

За необходимото изпълнение на поставените задължения от възложителя „ПОЛ СОТ“ ЕООД разполага със собствено огнестрелно оръжие, радиочестота и помощни средства за защита.

Охранителната дейност се прилага чрез 24 часов мониторингов център и 24 часова постова физическа охрана.